Školský rok 2023/2024

Mikuláš a Vianoce

Mikuláš a Vianoce

Karneval

Karneval

Hry a edukačná činnosť

Hry a edukačná činnosť

Spolupráca so ZŠ Hroncova a Tomášikova

Spolupráca so ZŠ Hroncova a Tomášikova

Deň výživy

Deň výživy

Vitamínkovo

Vitamínkovo

Deň MŠ

Deň MŠ

Predplavecký výcvik

Predplavecký výcvik

Divadlo, koncerty, planetárium

Divadlo, koncerty, planetárium

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne

Okresná športová olympiáda

Okresná športová olympiáda