Projekty

Projekt: „Zdravo-hravo“
- zameraný na podporu zdravia detí, ochranu životného prostredia a humanizáciu výchovy a vzdelávania

Projekt: Vitamínkovo 

- zameraný na propagáciu zdravého životného štýlu,prezentáciu ovocia a zeleniny.

Projekt: Kniha je môj kamarát
- zameraný na vrátenie detí a ich rodičov ku čítaniu z detských kníh, ku stráveniu spoločných chvíľ pri rozprávkach, príbehoch

Projekt: „Detský raj“
- spracovaný za účelom skrášlenia interiéru a exteriéru materskej školy

Projekt: "Adoptuj si svoju materskú školu"
- v rámci tohto projektu prepájame mladšiu a staršiu generáciu v reálnom živote materskej školy.

Projekt: "Medvedík Nivea pomáha deťom s prípravou na školu"
- zameraný na rozvoj kognitívnych schopnosti detí a prípravu 5-6 ročných detí na vstup do ZŠ.

Projekt: „Aktivizujúce metódy vo výchove“
- zameraný na vzdelávanie učiteľov - profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove detí v spojení s novými informačnými technológiami

Projekt: „Ježko Separko“
- zameraný na environmentálnu výchovu s cieľom poskytnúť deťom informácie o separácií odpadu

Projekt: „Čarovná zelená záhradka“