Školský rok 2022/2023

Hry a edukačná činnosť

Hry a edukačná činnosť

Deň MŠ

Deň MŠ

Návšteva ZŠ

Návšteva ZŠ

Vitamínkovo

Vitamínkovo

Divadelné predstavenia a koncerty

Divadelné predstavenia a koncerty

Deň polície

Deň polície

Predplavecký výcvik

Predplavecký výcvik

Deň matiek

Deň matiek

Okresná a školská olympiáda

Okresná a školská olympiáda

MDD

MDD

Rozlúčka s MŠ

Rozlúčka s MŠ