Školský rok 2021/2022

Hry a edukačná činnosť

Hry a edukačná činnosť

Deň MŠ

Deň MŠ

Vianoce

Vianoce

Karneval

Karneval

Vitamínkovo

Vitamínkovo

Olympiáda

Olympiáda

MDD

MDD

Život včely

Život včely

Rozlúčka a Juniáles

Rozlúčka a Juniáles