RZ pri MŠ Watsonova 2, týmto ďakuje MČ Sever za dotáciu 100,- € na nákup hračiek a učebných pomôcok.

                                                                                           Mgr. Koribaničová , predseda RZ