Dokumenty

čestné vyhlásenie do 2021 (1) strava.docx Vyhlásenie zák. zástupcu -bezinfekčnosť.docx Správa výchovno-vzdelávacej činnosti za škol.rok 2020-21.docx Vyhlásenie o bezpríznakovosti_10.5.2022.docx PRÁZDNINY 2022-2023.xls

Zápis na predprimárne vzdelávanie

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.docx 4-21Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie.docx zápis do MŠ -podmienky prijatia.docx spádové ulice.pdf

Tlačivá k 2% dane

potvrdenie o zaplatení dane prehlásenie rodiča vyhlasenie-o-poukazani-2-dane-z-prijmu.pdf potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.pdf

Zátvor

Informačná povinnosť

Informačná povinnosť.docx -dodatok- infor.povin..docx

Informácie

Zdravie detí.docx

Pracovné listy

grafomotorika.png matematika (2).png grafomotorika (2).png matematika.png poznávanie.png

Poplatky

poplatky.docx