Dokumenty

čestné vyhlásenie do 2021 (1) strava.docx Vyhlásenie zák. zástupcu -bezinfekčnosť.docx Prázdniny šk.r.2021-22.xlsx Správa výchovno-vzdelávacej činnosti za škol.rok 2020-21.docx AG test pozitivita.docx Oznámenie o výnimke z karantény_25.2.22.docx Vyhlásenie o bezpríznakovosti_10.5.2022.docx

Zápis na predprimárne vzdelávanie

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.docx 4-21Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie.docx zápis do MŠ -podmienky prijatia.docx spádové ulice.pdf

Tlačivá k 2% dane

potvrdenie o zaplatení dane prehlásenie rodiča vyhlasenie-o-poukazani-2-dane-z-prijmu.pdf potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.pdf

Zátvor

Informačná povinnosť

Informačná povinnosť.docx -dodatok- infor.povin..docx

Informácie

IMG_7466.PNG

Pracovné listy

grafomotorika.png matematika (2).png grafomotorika (2).png matematika.png poznávanie.png

Poplatky

poplatky.docx