Dokumenty

Informačná povinnosť www.mswatsonova.sk.pdf Poplatky v materskej škole (PDF formát) Správa o vzdelávaco-vychovnej činnosti MŠ za rok ŠR 2017-2018 Organizačný harmonogram školských prázdnin 2018/2019

Zápis na predprimárne vzdelávanie

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.docx podmienky k prijatiu dieťaťa.docx

Tlačivá k 2% dane

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO s vyplneným prijmateľom.pdf potvrdenie o zaplatení dane prehlásenie rodiča Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.pdf Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO.pdf

Zátvor

Informačná povinnosť

Informačná povinnosť.docx

Informácie

IMG_7466.PNG