Dokumenty

čestné vyhlásenie do 2021 (1) strava.docx Správa výchovno -vzdelávacej činnosti za škol.rok 2021-22.docx bezinfekčnosť (2).docx PRÁZDNINY 2023-2024.xls vzn237.pdf

Zápis na predprimárne vzdelávanie

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.docx 4-21Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie.docx zápis do MŠ -podmienky prijatia.docx spádové ulice.pdf písomné vyhlásenie 1. ZZ.docx

Tlačivá k 2% dane

potvrdenie o zaplatení dane prehlásenie rodiča potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.pdf vyhlasenie-o-poukazani-2-dane-z-prijmu.pdf

Zátvor

Informačná povinnosť

Informačná povinnosť čl. 13 (1).pdf

Informácie

Zdravie detí.docx

Pracovné listy

grafomotorika.png matematika (2).png grafomotorika (2).png matematika.png poznávanie.png

Poplatky

Poplatky.docx vzn237.pdf