akcie:

PLÁNOVANÉ AKCIE Z ROČNÉHO PLÁNU ŠKOLY


SEPTEMBER:

 

- „Farebný deň“ - I. a II. trieda
- Bábkové divadlo: „Gašparko“ – I., II. trieda


OKTÓBER:

 

 

- Deň športu- turistická vychádzka – II. trieda
- Svetový deň výživy - deň jablka - I., II. trieda
- Šarkaniáda - balónikový deň - I., II. trieda
- Zber papiera - I., II. trieda
- Zdravé zúbky – I., II. trieda


NOVEMBER:

 

 

- Deň ovocia – I., II. trieda
- Návšteva knižnice – II. trieda
- Návšteva ZŠ - II. trieda
- Koncert - hudobná rozprávka - I., II. trieda


DECEMBER:

 

 

- Mikuláš – I., II. trieda / fotenie detí /
- Vianočné dopoludnie a vystúpenie detí pri stromčeku - I.,II. trieda
- Prehliadka mesta – II. trieda
- Deň zeleniny – I., II. trieda


JANUÁR:

 

 

- Sánkovačka na Bankove - II. trieda
- Hry so snehom – I., II. trieda
- Deň hračky: môj vianočný darček - I., II. trieda


FEBRUÁR:

 

 

- Karneval – I., II. trieda ( fotenie detí )
- Multivitamínový deň: Verbena - prevencia proti chrípke, I., II. trieda


MAREC:

 

 

- Folklórne pásmo - I., II. trieda
- Mám básničku na jazýčku - prednes poézie a prózy – II. trieda
- Divadlo – I., II. trieda
- Návšteva knižnice – II. trieda
- „Moja obľúbená kniha“ - Mesiac knihy - I., II. trieda


APRÍL:

 

 

- Deň Zeme “Ako sa mení les?“ – vychádzka do lesa – I., II. trieda
- Deň zeleniny – I., II. trieda
- Zber papiera – I., II. trieda
- Návšteva botanickej záhrady – I., II. trieda


MÁJ:

 

 

- Deň matiek – I., II. trieda
- Miniolympiáda – Challenger Day - I., II. trieda
- Predplavecký výcvik – II. trieda
- Deň ovocia - I., II. trieda
- Návšteva knižnice – II. trieda
- Návšteva ZŠ - II. trieda


JÚN:

 

 

- Deň detí – I., II. trieda
- Hudobný maratón - Koncert: hudobná rozprávka, diskotéka I., II. trieda
- Fotenie detí na koniec školského roka - I., II. trieda
- Deň zeleniny – I., II. trieda
- Rozlúčka s prípravkármi - II. trieda